Ben Franklin-metoden

Ben Franklin metoden

Ben Franklin metoden, også kendt som “Ben Franklin’s tretten dyder”, er en strategi til at forbedre ens karakter og personlige udvikling. Metoden blev udviklet af den amerikanske statsmand og opfinder Benjamin Franklin, der mente, at ved at fokusere på bestemte dyder og arbejde aktivt på at forbedre dem, kunne man opnå et højere niveau af moral og karakter.

Franklin identificerede tretten dyder, som han mente var vigtige for at opnå personlig succes. Disse dyder inkluderede ærlighed, tavshed, orden, beslutsomhed, sparsommelighed, flid, retfærdighed, moderation, renlighed, ro, kyskhed og ydmyghed. Han oprettede derefter en liste over dem og gav sig selv en score for hver dyd hver dag.

Et eksempel på hvordan man kan implementere Ben Franklin metoden er ved at vælge en dyd, f.eks. ærlighed, og fokusere på den i en uge. Man kan dagligt reflektere over ens handlinger og tænke på, hvordan man kan handle ærligt i forskellige situationer. Til sidst kan man evaluere ens fremskridt og tage beslutningen om at fortsætte med at arbejde på den samme dyd eller gå videre til en ny.

Ben Franklin metoden er en effektiv måde at arbejde på ens personlige udvikling og opnå større selvindsigt. Ved at være bevidst om ens dyder og aktivt arbejde på at forbedre dem, kan man skabe positive forandringer i sit liv.

Kilder: