Metóda Bena Franklina

Metóda Bena Franklina

Metóda Bena Franklina je spôsob učenia sa a zdokonaľovania sa pomocou štúdia diel iných úspešných ľudí. Táto metóda sa spolieha na analýzu a imitáciu správania sa a postojov úspešných ľudí s cieľom dosiahnuť rovnaký úspech.

Ben Franklin sám používal túto metódu na svoje zdokonaľovanie a úspech. Jedným z príkladov, ako ju využil, bolo vytvorenie zoznamu charakterových vlastností, ktoré považoval za dôležité. Pre každú z týchto vlastností sa potom snažil denne pracovať a zdokonaľovať sa v nej.

Táto metóda môže byť veľmi efektívna pri učení sa nových zručností alebo dosahovaní cieľov. Analyzovanie správania úspešných ľudí a nasledovanie ich postojov môže pomôcť pri dosahovaní podobného úspechu.

Niektoré z charakterových vlastností, ktoré Ben Franklin považoval za dôležité, boli odhodlanie, sebaovládanie a snaživosť. Tieto vlastnosti mu pomohli dosiahnuť významné úspechy v politike, vede a iných oblastiach.

Ak aj vy chcete dosiahnuť úspech a zdokonaľovať sa, možno by ste mohli vyskúšať Metódu Bena Franklina a inšpirovať sa jeho prístupom k životu.

Pre viac informácií si môžete prečítať článok na Wikipédii.