Gyldighed

Gyldighed

I statistik og videnskabelig forskning refererer gyldighed til, hvor godt en undersøgelse måler det, den har til hensigt at måle. Det er vigtigt at sikre, at resultaterne af en undersøgelse er gyldige, da dette påvirker pålideligheden af de konklusioner, der drages.

Der er to hovedtyper af gyldighed: intern gyldighed og ekstern gyldighed. Intern gyldighed handler om, hvor godt en undersøgelse måler det, den har til hensigt at måle, mens ekstern gyldighed refererer til, hvor godt resultaterne af undersøgelsen kan generaliseres til andre situationer eller befolkningsgrupper.

Et eksempel på intern gyldighed kunne være en undersøgelse, der måler effekten af en bestemt medicin på en specifik sygdom. Hvis undersøgelsen er designet på en måde, der sikrer, at resultaterne er pålidelige og konsistente, kan den betragtes som intern gyldig.

Ekstern gyldighed kan illustreres med et eksempel på en undersøgelse, der viser, at en bestemt behandling er effektiv for en bestemt befolkningsgruppe. Hvis resultaterne af undersøgelsen kan overføres til andre befolkningsgrupper med lignende karakteristika, er undersøgelsen eksternt gyldig.

Det er vigtigt at overveje både intern og ekstern gyldighed, når man evaluerer resultaterne af en undersøgelse for at sikre, at konklusionerne er pålidelige og generaliserbare.

Referencer: