Voimassaolo

Pätevyys

Pätevyys tarkoittaa kykyä ja oikeutta suorittaa tiettyjä tehtäviä tai toimia tietyllä alalla. Pätevyys voi olla ammatillista, akateemista tai muuta. Se osoittaa henkilön kyvykkyyden ja osaamisen tietyllä alueella.

Esimerkiksi lääkärin pätevyys vaatii lääketieteen opintojen suorittamista ja lisäkoulutusta. Vastaavasti autonkuljettajan pätevyys edellyttää ajokortin hankkimista ja liikennesääntöjen tuntemista.

Pätevyys voidaan todentaa esimerkiksi tutkinnon tai todistuksen avulla. Monilla aloilla myös jatkokoulutus ja koulutusten päivittäminen ovat tärkeitä pätevyyden ylläpitämisen kannalta.

Esimerkkejä pätevyydestä: Lääkärin pätevyys Insinöörin pätevyys Opettajan pätevyys

Pätevyyden merkitys korostuu työelämässä, jossa pätevyysvaatimukset voivat vaihdella eri aloilla. Pätevyys voi myös olla vaatimuksena tietyissä viranomaisen myöntämissä luvissa ja oikeuksissa.

Lue lisää pätevyydestä Wikipediasta.