Giltighet

Giltighet

I datavetenskap och logik refererar giltighet till sanningsvärdet hos en argumentation eller ett påstående. Ett argument eller påstående anses vara giltigt om dess slutsats följer logiskt från dess premisser. Med andra ord, om premisserna är sanna, så måste även slutsatsen vara sann för att argumentet ska vara giltigt.

Ett exempel på en giltig argumentation är följande:

  • Om det regnar, blir marken blöt.
  • Det regnar.
  • Slutsats: Marken är blöt.

I det här fallet är argumentet giltigt eftersom slutsatsen (marken är blöt) följer logiskt från premisserna (det regnar och om det regnar blir marken blöt).

Däremot, om premisserna är sanna men slutsatsen inte följer logiskt från dem, då är argumentet ogiltigt. Det är viktigt att skilja mellan giltighet och sanning, då ett argument kan vara giltigt utan att nödvändigtvis vara sant.

För mer information om giltighet, besök Wikipedia.