Holdninger (måling)

Holdninger (måling)

At måle holdninger er en vigtig del af samfundsvidenskabelig forskning. Det giver forskere mulighed for at forstå, hvordan enkeltpersoner eller grupper opfatter forskellige emner eller spørgsmål.

Der er flere metoder til at måle holdninger, herunder spørgeskemaer, interviews og observationer. Et almindeligt redskab er Likert-skalaen, hvor respondenterne angiver deres grad af enighed eller uenighed med en række udsagn.

Et eksempel på en Likert-skala kunne være:

  • Meget enig
  • Enig
  • Neutral
  • Uenig
  • Meget uenig

Ved at analysere data fra holdningsmålinger kan forskere få indblik i befolkningens synspunkter og tendenser. Dette kan være nyttigt i forbindelse med politikudvikling, markedsføring og samfundsplanlægning.

For mere information om holdningsmåling, kan du besøge Wikipedia.