Asenteet (mittaaminen)

Asenteet (mittaus)

Asenteet ovat ihmisten mielipiteitä, uskomuksia ja tunteita tiettyä asiaa kohtaan. Asenteiden mittaaminen on tärkeä tutkimusmenetelmä esimerkiksi markkinoinnissa, politiikassa ja sosiologiassa.

Yksi yleisimmin käytetyistä menetelmistä asenteiden mittaamiseen on kyselylomake. Kyselylomakkeessa ihmisille esitetään kysymyksiä, joihin he vastaavat esimerkiksi asteikolla 1-5 tai 1-7. Näiden vastausten perusteella voidaan sitten analysoida ihmisten asenteita tiettyä asiaa kohtaan.

Esimerkiksi poliittisessa tutkimuksessa voidaan mitata ihmisten asenteita eri puolueita kohtaan kysymällä heiltä esimerkiksi, mihin puolueeseen he aikovat äänestää seuraavissa vaaleissa. Näiden vastausten perusteella voidaan sitten arvioida ihmisten poliittisia asenteita.

Esimerkki asenteiden mittaamisesta:

  • Kysymys: ”Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen työpaikkaasi asteikolla 1-5?”
  • Vastaus: 4

Asenteiden mittaamisen avulla voidaan paremmin ymmärtää ihmisten käyttäytymistä ja ennustaa heidän tulevia toimiaan eri tilanteissa. Siksi asenteiden mittaaminen on tärkeä työkalu monilla eri aloilla.

Lue lisää asenteiden mittaamisesta Wikipediasta.