Loven om effekt

Effektloven

Effektloven er en psykologisk teori udviklet af Edward Thorndike i begyndelsen af det 20. århundrede. Ifølge denne lov vil adfærd, der fører til positive konsekvenser, være mere tilbøjelig til at blive gentaget i fremtiden, mens adfærd, der fører til negative konsekvenser, vil blive mindre sandsynligt at gentage sig.

Et klassisk eksempel på effektloven er en rotte i en labyrint. Hvis rotten presser en knap og får en godbid som belønning, vil den være mere tilbøjelig til at trykke på knappen igen for at få flere godbidder. Omvendt, hvis rotten presser en knap og får en elektrisk stød som straf, vil den sandsynligvis undgå at trykke på knappen i fremtiden.

Effektloven har også stor betydning i forhold til opdragelse og indlæring. Ved at belønne ønsket adfærd og straffe uønsket adfærd kan man forme og ændre en persons adfærdsmønstre.

Det er vigtigt at bemærke, at effektloven ikke kun gælder for dyr, men også for mennesker. Positive forstærkninger såsom ros og belønninger samt negative konsekvenser som straf og kritik kan påvirke vores adfærd og beslutninger.

For mere information om effektloven, se Wikipedia.