Zákon účinku

Zákon účinku

Zákon účinku je psychologický princíp, ktorý hovorí, že správanie, ktoré je nasledované pozitívnym dôsledkom, sa pravdepodobne zopakuje, zatiaľ čo správanie, ktoré je nasledované negatívnym dôsledkom, sa pravdepodobne nezopakuje. Tento princíp bol predstavený americkým psychológom Edwardom Thorndikom v roku 1905.

Príkladom zákona účinku môže byť situácia, keď dieťa dostane sladkosť za to, že si umyje riad. Dieťa sa pravdepodobne naučí umývať riad, pretože pozitívny dôsledok (sladkosť) ho motivuje k opakovaniu tohto správania.

Naopak, ak dieťa dostane trest (napríklad stratu televízneho času) za to, že sa háda s bratom, pravdepodobne sa bude snažiť vyhýbať hádkam, pretože negatívny dôsledok ho od toho odrádza.

Zákon účinku je dôležitým princípom v oblasti behaviorálnej psychológie a je často aplikovaný v rôznych terapeutických prístupoch, výchovných metódach a manažérskej praxi.

Pre viac informácií o Zákone účinku, navštívte Wikipédiu.