Vaikutuksen laki

Lain vaikutuksen laki

Lain vaikutuksen laki on psykologinen periaate, joka perustuu siihen, että tekojen seuraukset vaikuttavat yksilön tuleviin käyttäytymisiin. Tämä periaate on keskeinen osa käyttäytymisanalyysiä ja sitä käytetään usein opetuksessa ja ohjauksessa. Lain vaikutuksen lain mukaan positiiviset seuraukset lisäävät todennäköisyyttä, että tietty käytös toistuu, kun taas negatiiviset seuraukset vähentävät sen todennäköisyyttä.

Esimerkiksi, jos opiskelija saa kiitosta hyvästä työstä, hän todennäköisesti jatkaa samanlaista käyttäytymistä tulevaisuudessa. Toisaalta, jos opiskelija saa rangaistuksen laiminlyönnistä, hän todennäköisesti välttää samanlaisia virheitä tulevaisuudessa.

Lain vaikutuksen laki on osoittautunut tehokkaaksi työkaluksi monilla elämänalueilla, kuten koulutuksessa, työelämässä ja terapiassa. Sen avulla voidaan kannustaa haluttua käyttäytymistä ja vähentää ei-toivottua käyttäytymistä.

  • Positiivinen vahvistaminen: Palkitseminen hyvästä käytöksestä lisää todennäköisyyttä sen toistumiselle.
  • Negatiivinen vahvistaminen: Epämiellyttävän seurauksen välttäminen lisää todennäköisyyttä halutun käytöksen toistumiselle.
  • Positiivinen rangaistus: Epämiellyttävän seuraamuksen saaminen vähentää todennäköisyyttä ei-toivotun käytöksen toistumiselle.
  • Negatiivinen rangaistus: Palkinnon menettäminen vähentää todennäköisyyttä ei-toivotun käytöksen toistumiselle.

Lisätietoja lain vaikutuksen laista löytyy Wikipediasta.