Systematisk stikprøve

Systematisk stikprøve

En systematisk stikprøve er en stikprøvemetode, hvor hvert element i populationen har en kendt og lige chance for at blive udvalgt. Dette opnås ved at vælge hvert k-te element i populationen, hvor k er en fast størrelse.

Et eksempel på en systematisk stikprøve er at vælge hvert 10. hus i en gade for at undersøge ejendomsværdier. Hvis der er 100 huse i alt, vil man vælge hus nummer 10, 20, 30 osv. til stikprøven.

Denne stikprøvemetode er nyttig, da den kan være mere effektiv end tilfældige stikprøver, især når populationen er stor og spredt ud. Det kan også hjælpe med at reducere bias i udvælgelsen af stikprøven.

Der er dog visse ulemper ved en systematisk stikprøve, da den kan være følsom over for periodiske mønstre i populationen, hvilket kan resultere i en skæv stikprøve.

For mere information om systematiske stikprøver, kan du besøge Wikipedia.