Systematická vzorka

Systematický výber

Systematický výber je metóda výberu vzorky, ktorá sa používa v rámci štatistickej analýzy a výskumu. Táto metóda je vhodná v prípade, keď je potrebné získať reprezentatívnu vzorku z celej populácie.

Pri systematickom výbere sa najprv určí veľkosť vzorky a potom sa náhodne vyberie prvý prípad. Následne sa ďalšie prípady vyberajú s rovnakou pravidelnosťou, napríklad každý 5. prípad. Táto pravidelnosť zabezpečuje, že vzorka bude reprezentatívna a nebudú v nej žiadne skreslenia.

Príklad systematického výberu môže byť napríklad výber respondentov pre prieskum verejnej mienky. Ak máme populáciu 1000 ľudí a chceme získať vzorku veľkosti 100, môžeme systematicky vybrať každého 10. občana na zozname obyvateľov.

Systematický výber je užitočnou metódou, ktorá umožňuje efektívne získať reprezentatívnu vzorku z celej populácie a získava sa tak dôležitý základ pre štatistickú analýzu a výskum.

Zdroj: Wikipedia – Systematický výber