Toldunion

Toldunion

En toldunion er en form for handelsaftale, hvor lande enes om at fjerne toldafgifter og andre hindringer for handel inden for området af toldunionen. Dette skaber et fælles marked, hvor varer kan handles frit uden toldbarrierer.

Et eksempel på en toldunion er Den Europæiske Union, hvor medlemslandene har fjernet toldafgifter på handel inden for unionen. Dette har ført til øget handel og økonomisk vækst blandt medlemslandene.

En toldunion adskiller sig fra en frihandelsaftale ved at have en fælles handelspolitik over for tredjelande. Dette betyder, at medlemslandene forhandler handelsaftaler som en enhed, hvilket giver dem stærkere forhandlingsposition over for andre lande.

Samlet set kan en toldunion være en effektiv måde at fremme handel og økonomisk samarbejde mellem lande på.

Eksempel på toldunion: Den Europæiske Union

Læs mere på Wikipedia om toldunion