Tulliliitto

Tulliliitto

Tulliliitto on kansainvälinen kauppasopimus, joka mahdollistaa tullimaksujen poistamisen ja yhteisen tullipolitiikan kehittämisen sen jäsenvaltioiden kesken. Tämä helpottaa kaupankäyntiä ja edistää taloudellista yhteistyötä maiden välillä.

Esimerkki tulliliitosta on Euroopan unionin tulliliitto, joka koostuu 27 jäsenvaltiosta. EU:n tulliliitto mahdollistaa vapaan tavaroiden liikkuvuuden jäsenvaltioiden välillä ja yhteisen tullimuurin ulkopuolisten maiden kanssa.

Tulliliitto voi myös sisältää yhteisiä sääntöjä ja standardeja, jotka helpottavat kaupankäyntiä ja vähentävät byrokratiaa. Lisäksi tulliliitto voi edistää yhteistä ulkopolitiikkaa ja yhteistyötä esimerkiksi tullivalvonnan ja petosten torjunnassa.

Esimerkkejä tulliliitoista:

  • EU:n tulliliitto
  • Mercosurin tulliliitto Etelä-Amerikassa
  • Afrikan mantereen vapaakauppa-alueen tulliliitto

Lue lisää tulliliitosta Wikipediasta.