Colná únia

Colná únia

Colná únia je forma hospodárskej integrácie, ktorá sa vyskytuje medzi dvoma alebo viacerými krajinami. Cieľom colnej únie je odstrániť clá a obmedzenia obchodu medzi členskými krajinami a vytvoriť spoločný colný tarif voči tretím krajinám.

Príkladom colnej únie je Európska colná únia, ktorá pozostáva z 27 členských štátov. Tieto krajiny majú spoločný colný tarif, ktorý sa uplatňuje voči zvyšku sveta.

Výhodou colnej únie je zvyšovanie obchodu medzi členskými krajinami a znižovanie nákladov pre podniky. Avšak, colná únia môže mať aj nevýhody, ako napríklad obmedzenie politiky obchodu členských krajín s tretími krajinami.

Príklady krajín v colnej únii:

  • Nemecko
  • Francúzsko
  • Španielsko

Ak chcete získať viac informácií o colnej únii, navštívte Wikipédiu.