Undersøgelse på stedet

Onsite undersøgelse

En onsite undersøgelse er en metode, hvor data indsamles direkte på stedet, hvor begivenheden eller fænomenet forekommer. Dette kan være i form af observationer, interviews eller spørgeskemaer udfyldt af deltagerne.

En fordel ved onsite undersøgelser er, at forskere kan få førstehåndsindblik i situationen og opnå mere detaljerede og præcise data. Dette kan være særligt nyttigt i studier af adfærd, miljøforhold eller kulturelle praksisser.

Nogle eksempler på onsite undersøgelser inkluderer etnografiske studier i lokalsamfund, markedsundersøgelser på detailhandelssteder og evalueringer af festivaler og arrangementer.

Det er vigtigt at planlægge og strukturere en onsite undersøgelse grundigt for at sikre validitet og pålidelighed af data. Dette kan omfatte udvikling af spørgeskemaer, træning af observatører og etablering af klare retningslinjer for dataindsamling og analyse.

Samlet set kan en onsite undersøgelse være en værdifuld metode til at indsamle dybdegående og kontekstspecifikke data, der kan bidrage til en bedre forståelse af komplekse fænomener og situationer.

Kilde: Wikipedia – Feltarbejde