Ενεργητική ακρόαση

Ενεργή Ακρόαση

Η ενεργή ακρόαση αποτελεί μια δεξιότητα που επιτρέπει στον ακροατή να εμπλακεί ενεργά σε μια συνομιλία και να κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενο που διατυπώνεται από τον ομιλητή. Κατά τη διάρκεια της ενεργής ακρόασης, ο ακροατής δείχνει ενδιαφέρον, συμπαραστατικότητα και σεβασμό προς τον ομιλητή.

Ένα παράδειγμα ενεργής ακρόασης είναι η χρήση μη-γλωσσικών σημάτων όπως η κλειστή θέση του σώματος, η συχνή κεφαλική κίνηση και η επανάληψη των λόγων του ομιλητή για επιβεβαίωση της κατανόησης.

Με την ενεργή ακρόαση, ο ακροατής δεν απλά ακούει τα λόγια του άλλου, αλλά επίσης προσπαθεί να κατανοήσει το νόημα που κρύβεται πίσω από αυτά.

  • Παράδειγμα 1: Ο ακροατής κοιτάει τον ομιλητή στα μάτια και κλίνει το κεφάλι του καθώς αυτός μιλάει, δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για το θέμα που συζητείται.
  • Παράδειγμα 2: Ο ακροατής χρησιμοποιεί τη μέθοδο της επανάληψης για να βεβαιωθεί ότι κατάλαβε σωστά τα λεγόμενα του ομιλητή.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε το σχετικό άρθρο στη Wikipedia.