Aktívne počúvanie

Aktívne počúvanie

Aktívne počúvanie je dôležitou zručnosťou, ktorá je nevyhnutná pre efektívnu komunikáciu. Tento spôsob počúvania znamená, že sa sústredíte na hovoriaceho a prejavujete záujem o to, čo hovorí. Aktívne počúvanie zahŕňa nielen počúvanie slov, ale aj pozorné sledovanie neverbálnej komunikácie, ako sú gestá a mimika.

Príkladom aktívneho počúvania môže byť, keď sa pri rozhovore s niekým pozorne pozeráte do jeho očí, prikyvujete hlavou na potvrdenie, že ho počúvate, a kladete mu otázky na ujasnenie jeho myšlienok.

Je dôležité si uvedomiť, že aktívne počúvanie nie je len o tom, aby sme počúvali, ale aj o tom, aby sme prejavili porozumenie a empatiu voči hovoriacemu. Týmto spôsobom môžeme budovať lepšie vzťahy a zlepšiť komunikáciu s ostatnými.

Príklady aktívneho počúvania:

  • Počúvanie bez prerušenia
  • Potvrdenie porozumenia otázkami
  • Empatické reakcie na emócie hovoriaceho

Ak chcete zdokonaliť svoje schopnosti aktívneho počúvania, môžete si prečítať viac na Wikipédii.