Επίδραση αγκύρωσης

Αγκύρωση Επίδραση

Η αγκύρωση είναι ένα φαινόμενο ψυχολογίας και κοινωνιολογίας, όπου οι άνθρωποι τείνουν να βασίζουν τις αποφάσεις τους σε προηγούμενες πληροφορίες ή παραδείγματα, ανεξαρτήτως του πόσο σχετικές είναι αυτές με την τρέχουσα κατάσταση.

Ένα παράδειγμα αγκύρωσης είναι όταν κάποιος προσφέρει ένα υψηλό ποσό για ένα προϊόν και έπειτα προσφέρει ένα χαμηλότερο ποσό. Οι καταναλωτές τείνουν να θεωρήσουν το δεύτερο ποσό ως πιο λογικό και πιθανόν να το αποδεχτούν, ακόμα και αν είναι ακόμα υψηλό.

Η αγκύρωση είναι σημαντική σε πολλούς τομείς, όπως η διαφήμιση, οι πωλήσεις και η διαπραγμάτευση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε το άρθρο στη Wikipedia.