Ankkurointivaikutus

Ankkurointivaikutus

Ankkurointivaikutus on psykologinen ilmiö, jossa ihmiset luottavat vahvasti ensimmäiseen saamaansa tietoon tai lukuun päätöksenteon yhteydessä. Ankkurointi voi vaikuttaa ihmisten arviointikykyyn ja johtaa virheellisiin päätelmiin.

Esimerkiksi, jos myyjä esittelee tuotteen hintaa ensin korkeana ja sen jälkeen alentaa sitä, asiakas saattaa kokea alennetun hinnan houkuttelevana, vaikka se olisi edelleen korkeampi kuin kilpailijan hinta. Tässä tapauksessa ankkurointivaikutus vaikuttaa asiakkaan päätöksentekoon.

Ankkurointivaikutus on tärkeä huomioida esimerkiksi markkinoinnissa ja neuvotteluissa, jotta vältettäisiin virheelliset päätökset. Tietoinen ankkurointi voi myös hyödyttää esimerkiksi myyjiä saavuttamaan haluamansa hinnan tuotteilleen.

  • Ankkurointivaikutus vaikuttaa ihmisten päätöksentekoon.
  • Se perustuu ensimmäisen saadun tiedon vahvaan vaikutukseen.
  • Ankkurointivaikutus voi johtaa virheellisiin arvioihin ja päätelmiin.

Lisätietoa ankkurointivaikutuksesta löydät Wikipediasta.