Efekt ukotvenia

Anchorový efekt

Anchorový efekt je psychologický fenomén, ktorý sa prejavuje v tendencii ľudí pri rozhodovaní sa orientovať na prvú informáciu, ktorú dostanú (tzv. „anchor“), aj keď táto informácia môže byť nerelevantná alebo irelevantná. Tento efekt môže ovplyvniť naše rozhodnutia a správanie, či už ide o nákupy, rokovania alebo iné situácie, kde musíme určiť hodnotu alebo cenu.

Príklad: Predstavte si, že ste v obchode a vidíte tri rôzne ceny na rovnaký produkt: €50, €100 a €150. Aj keď reálna hodnota produktu je možno okolo €100, vaše rozhodnutie môže byť ovplyvnené tým, že ste sa prvýkrát stretli s cenou €150 a vyzerá to pre vás ako veľa peňazí, a teda môžete byť ochotní zaplatiť až €100 za produkt, ktorý by ste inak považovali za drahý.

Je dôležité si byť vedomý anchorového efektu a snažiť sa ho minimalizovať pri rozhodovaní sa, aby sme nedali príliš veľký význam prvým informáciám, s ktorými sa stretávame.

Pre viac informácií o anchorovom efekte navštívte Wikipedia.