Κατάταξη μεριδίου αγοράς

Κατάταξη Μεριδίου Αγοράς

Η κατάταξη του μεριδίου αγοράς αναφέρεται στη θέση που κατέχει μια εταιρεία ή ένα προϊόν στην αγορά σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Αυτή η κατάταξη μπορεί να είναι βασισμένη στις πωλήσεις, τα έσοδα, την κερδοφορία ή άλλα μετρήσιμα στοιχεία.

Ένα παράδειγμα είναι η Apple που κατέχει μια υψηλή θέση στην κατάταξη του μεριδίου αγοράς στην αγορά των smartphones με τα προϊόντα iPhone της.

Άλλο ένα παράδειγμα είναι η Coca-Cola που κατέχει μια δυνατή θέση στην κατάταξη του μεριδίου αγοράς στην αγορά των αναψυκτικών ποτών.

Παραδείγματα:

  • Apple – Μερίδιο Αγοράς: 20%
  • Coca-Cola – Μερίδιο Αγοράς: 15%

Η κατάταξη του μεριδίου αγοράς μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες, όπως η καινοτομία, η ποιότητα του προϊόντος, η τιμή, η διαφήμιση και άλλοι παράγοντες ανταγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα της Wikipedia για την κατάταξη του μεριδίου αγοράς.