Poradie podielu na trhu

Podiel na trhu

Podiel na trhu je percentuálny podiel určitého podniku alebo produktu na celkovom trhu danej oblasti. Tento ukazovateľ je dôležitý pri určovaní úspešnosti a konkurencieschopnosti spoločnosti voči ostatným hráčom na trhu.

Existujú rôzne spôsoby, ako vypočítať podiel na trhu, najčastejšie sa však používa vzorec:

Podiel na trhu = (Tržby spoločnosti / Celkové tržby na trhu) x 100%

Čím vyšší je podiel na trhu, tým silnejšia je pozícia spoločnosti voči konkurencii. Naopak, nižší podiel môže znamenať slabšiu konkurencieschopnosť a potrebu zlepšiť marketingové a obchodné stratégie.

Príklad: Ak spoločnosť A má tržby vo výške 1 milión eur a celkové tržby na trhu sú 10 miliónov eur, podiel na trhu spoločnosti A by bol 10%.

Príklady podielov na trhu podľa odvetví:

  • Automobilový priemysel: Volkswagen – 12%
  • Spotrebná elektronika: Samsung – 20%
  • IT služby: Microsoft – 15%

Ak chcete zistiť viac o podiele na trhu, navštívte Wikipedia.