Μάρκετινγκ βάσει λογαριασμού

Η λογαριασμική μάρκετινγκ (Account-based marketing)

Το λογαριασμικό μάρκετινγκ είναι μια στρατηγική μάρκετινγκ που επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση και κατανόηση ενός συγκεκριμένου λογαριασμοώς ή ομάδας λογαριασμών. Αντί για την ευρύτερη προσέγγιση του μάρκετινγκ προς μια ευρύτερη κοινότητα, το λογαριασμικό μάρκετινγκ εστιάζει στην ατομική προσέγγιση και εξατομίκευση των ενεργειών του.

Ένα παράδειγμα λογαριασμικού μάρκετινγκ είναι όταν μια εταιρεία αναλαμβάνει μια εξειδικευμένη προσέγγιση για έναν μεγάλο πελάτη της, προσφέροντας του εξατομικευμένες λύσεις και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του.

Οι βασικές αρχές του λογαριασμικού μάρκετινγκ περιλαμβάνουν:

  • Εξατομίκευση: Η προσαρμογή των ενεργειών μάρκετινγκ σε κάθε συγκεκριμένο λογαριασμό ή ομάδα λογαριασμών.
  • Στόχευση: Η εστίαση σε συγκεκριμένους πελάτες ή πελατειακές ομάδες που αντιπροσωπεύουν υψηλή αξία για την εταιρεία.
  • Συνεργασία: Η συνεργασία με διάφορα τμήματα της εταιρείας (όπως πωλήσεις και μάρκετινγκ) για την επίτευξη κοινών στόχων στον εν λόγω λογαριασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμικό μάρκετινγκ, μπορείτε να επισκεφτείτε το σχετικό άρθρο στη Wikipedia.