Kontobaserad marknadsföring

Vad är account-based marketing?

Account-based marketing, eller ABM, är en strategi som används av företag för att fokusera på att skapa och nätverka med specifika målkonton. Istället för att rikta sig till en bred publik, riktar ABM sig till ett utvalt antal konton som anses vara mest värdefulla för företaget.

Hur fungerar account-based marketing?

ABM involverar vanligtvis att företag använder sig av data och analyser för att identifiera de bästa målkontona. Sedan skapar de skräddarsydda marknadsföringskampanjer och kommunikation för att engagera och locka dessa konton.

Fördelar med account-based marketing

  • Ökad precision: Genom att fokusera på specifika konton kan företag öka precisionen i sin marknadsföring och öka chanserna att nå framgång.
  • Starkare kundrelationer: Genom att skapa skräddarsydda kampanjer kan företag bygga starkare relationer med sina målkonton och öka chanserna till långsiktig framgång.

För mer information om account-based marketing, besök Wikipedia.