Μέθοδος Ben Franklin

Η μέθοδος του Μπεν Φράνκλιν

Η μέθοδος του Μπεν Φράνκλιν είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη λήψη αποφάσεων ή την επίλυση προβλημάτων. Αυτή η μέθοδος βασίζεται στην αρχή της ρητορικής και της λογικής.

Βασικά, η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός λίστας με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας συγκεκριμένης απόφασης. Έπειτα, αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, ώστε να ληφθεί μια ορθή απόφαση.

Ένα παράδειγμα: Ένας άνθρωπος που θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο του Μπεν Φράνκλιν για να αποφασίσει ποιο μοντέλο να αγοράσει. Θα καταγράψει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μοντέλου και θα εξετάσει ποια από αυτά έχουν μεγαλύτερη σημασία για εκείνον.

Συνοψίζοντας, η μέθοδος του Μπεν Φράνκλιν είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων με βάση τη λογική και την ανάλυση.

Πηγή:

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το άρθρο στη Wikipedia.