Μέσο Τέλος Θεωρία της αλυσίδας

Θεωρία Αλυσίδας Μέσων-Στόχων

Η Θεωρία Αλυσίδας Μέσων-Στόχων είναι ένα μοντέλο που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών. Σύμφωνα με αυτήν τη θεωρία, οι καταναλωτές αναζητούν πρώτα τα μέσα που τους βοηθούν να επιτύχουν έναν στόχο και μετά επιλέγουν το προϊόν ή την υπηρεσία που θα τους βοηθήσει να επιτύχουν αυτόν τον στόχο.

Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει ως στόχο να χάσει βάρος, θα επιλέξει πρώτα το μέσο της δίαιτας ή της γυμναστικής και μετά θα επιλέξει τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα τον βοηθήσουν να επιτύχει αυτόν τον στόχο.

Συνοπτικά, η Θεωρία Αλυσίδας Μέσων-Στόχων επικεντρώνεται στη σημασία των μέσων που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να επιτύχουν έναν στόχο και πώς αυτά τα μέσα επηρεάζουν τις αποφάσεις τους σχετικά με τις αγορές τους.

  • Κεντρικός στόχος: Απώλεια βάρους
  • Μέσα: Δίαιτα, Γυμναστική
  • Προϊόντα/Υπηρεσίες: Υγιεινά τρόφιμα, Γυμναστήριο

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα της Wikipedia.