Teória koncového reťazca prostriedkov

Teória reťazca prostriedkov a cieľov

Teória reťazca prostriedkov a cieľov (MEC) je marketingový koncept, ktorý sa zameriava na proces, cez ktorý zákazníci rozhodujú o kúpe produktu alebo služby. MEC tvrdí, že zákazníci majú sériu krokov alebo etáp, ktoré musia absolvovať predtým, než sa rozhodnú kúpiť daný produkt alebo službu.

Podľa tejto teórie musí byť každý krok v reťazci prostriedkov a cieľov (napríklad reklama, informovanie, porovnávanie produktov) riadne naplánovaný a realizovaný tak, aby zákazník mal pozitívnu skúsenosť a bol ochotný kúpiť produkt.

Príkladom MEC môže byť kampaň na sociálnych médiách, kde zákazníci vidia inzerát, prejdú na webovú stránku, prečítajú si recenzie a nakoniec urobia nákup. Každý krok v tomto procese je dôležitý a má za cieľ posilniť záujem zákazníka a presvedčiť ho, aby urobil nákup.

Súvisiace odkazy

Pre viac informácií o teórii reťazca prostriedkov a cieľov navštívte Wikipédiu.