Μήτρα Ansoff

Πίνακας Ansoff

Ο Πίνακας Ansoff είναι ένα εργαλείο στρατηγικού μάρκετινγκ που αναπτύχθηκε από τον Igor Ansoff. Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών ανάπτυξης μιας επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά και το προϊόν.

Ο πίνακας Ansoff αποτελείται από τέσσερις βασικές στρατηγικές:

  • Προϊόν Αγοράς: Η εταιρεία εισέρχεται σε νέες αγορές με τα ϯδια προϊόντα της.
  • Ανάπτυξη Προϊόντος: Η εταιρεία εισάγει νέα προϊόντα σε υπάρχουσες αγορές.
  • Αγορά Προϊόντος: Η εταιρεία επεκτείνει την παρουσία της στην υφιστάμενη αγορά με τα ίδια προϊόντα.
  • Ανάπτυξη Αγοράς: Η εταιρεία εισέρχεται σε νέες αγορές με νέα προϊόντα.

Ένα παράδειγμα εφαρμογής του Πίνακα Ansoff είναι η Coca-Cola που εισήλθε στην αγορά των αναψυκτικών με διαφορετικές γεύσεις (Ανάπτυξη Προϊόντος) και παράλληλα επεκτάθηκε σε νέες αγορές σε διάφορες χώρες (Ανάπτυξη Αγοράς).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε το σχετικό άρθρο στη Wikipedia.