Ansoffin matriisi

Ansoffin matriisi

Ansoffin matriisi on työkalu, jota käytetään strategisen suunnittelun yhteydessä yrityksen kasvumahdollisuuksien arvioimiseen. Matriisi on nimetty venäläisen taloustieteilijän Igor Ansoffin mukaan. Ansoffin matriisi koostuu neljästä strategisesta vaihtoehdosta, jotka yritys voi valita laajentaessaan toimintaansa.

Nämä neljä vaihtoehtoa ovat:

  • Markkinan penetraatio: Yritys pyrkii lisäämään markkinaosuuttaan nykyisillä tuotteillaan nykyisillä markkinoillaan. Esimerkiksi alennusmyyntien järjestäminen tai markkinointikampanjoiden lisääminen.
  • Markkinakehitys: Yritys pyrkii laajentamaan markkinoitaan uusille asiakasryhmille tai uusiin maantieteellisiin alueisiin nykyisillä tuotteillaan. Esimerkiksi lanseeraamalla tuotteita uusille markkinoille.
  • Tuotekehitys: Yritys pyrkii kehittämään uusia tuotteita nykyisille markkinoilleen. Esimerkiksi uuden tuotteen lanseeraaminen olemassa oleville asiakkaille.
  • Markkinoiden kehitys: Yritys pyrkii laajentamaan markkinaansa sekä uusille asiakkaille että uusille tuotteille. Esimerkiksi yritys voi laajentua uusille maantieteellisille alueille ja samalla tarjota uusia tuotteita.

Ansoffin matriisi auttaa yrityksiä hahmottamaan erilaisia kasvumahdollisuuksia ja strategioita. Sen avulla yritys voi suunnitella ja toteuttaa kasvustrategiansa tehokkaasti ja tavoitteellisesti.

Lisätietoa Ansoffin matriisista löytyy Wikipediasta.