Macierz Ansoffa

Ansoff Matrix

Macierz Ansoffa, znana również jako macierz wzrostu-gnojzenia, jest narzędziem strategicznego planowania, które pomaga firmom określić możliwe strategie wzrostu. Została stworzona przez Igora Ansoffa w 1957 roku i skupia się na dwóch głównych czynnikach: produktach i rynkach.

W macierzy Ansoffa możemy wyróżnić cztery główne strategie wzrostu:

Penetracja rynku: polega na zwiększaniu sprzedaży obecnych produktów na istniejących rynkach, poprzez na przykład promocje, reklamy czy obniżanie cen. Rozwój produktu: polega na wprowadzaniu nowych produktów na istniejących rynkach, aby zaspokoić zmieniające się potrzeby klientów. Rozwój rynku: polega na wprowadzaniu obecnych produktów na nowe rynki, aby dotrzeć do nowych grup klientów. Dywersyfikacja: polega na wprowadzaniu nowych produktów na nowe rynki, aby zdywersyfikować portfolio firmy i zminimalizować ryzyko.

Wykorzystanie macierzy Ansoffa pomaga firmom zidentyfikować najlepszą strategię wzrostu, dostosowaną do ich obecnej sytuacji oraz celów strategicznych.

Więcej informacji na temat macierzy Ansoffa na stronie Wikipedia