Νόμος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (1914)

Ο Νόμος της Επιτροπής Ομοσπονδιακού Εμπορίου (1914)

Ο Νόμος της Επιτροπής Ομοσπονδιακού Εμπορίου (Federal Trade Commission Act) είναι ένας νόμος που ψηφίστηκε το 1914 στις Ηνωμένες Πολιτείες, με σκοπό την προστασία των καταναλωτών και τον ελέγχο των αντιανταγωνιστικών πρακτικών στην αγορά.

Ο νόμος αυτός διέπει τη λειτουργία της Επιτροπής Ομοσπονδιακού Εμπορίου (Federal Trade Commission), η οποία είναι υπεύθυνη για την προώθηση του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών στις ΗΠΑ.

Με την εφαρμογή του Νόμου της Επιτροπής Ομοσπονδιακού Εμπορίου, απαγορεύονται οι ανταγωνιστικές πρακτικές όπως η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εταιριών με σκοπό τον περιορισμό του ανταγωνισμοϋ.

Συνοπτικά, ο Νόμος της Επιτροπής Ομοσπονδιακού Εμπορίου αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για τη διασφάλιση του ελεύθερου και δίκαιου ανταγωνισμού στην αγορά.

Παράδειγμα:

  • Ο Νόμος της Επιτροπής Ομοσπονδιακού Εμπορίου περιλαμβάνει διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών.
  • Η Επιτροπή Ομοσπονδιακού Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμα σε εταιρίες που παραβιάζουν τον νόμο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο στη Wikipedia: Federal Trade Commission Act (1914).