1914 Federal Trade Commission Act

Overzicht van de Federal Trade Commission Act van 1914

De Federal Trade Commission Act van 1914 werd aangenomen om consumenten te beschermen tegen oneerlijke en misleidende handelspraktijken. Met deze wet werd de Federal Trade Commission (FTC) opgericht om ervoor te zorgen dat bedrijven consumenten eerlijk behandelen en geen misbruik van hen maken.

Wat doet de wet?

De wet geeft de FTC de bevoegdheid de praktijken van bedrijven te onderzoeken en juridische stappen te ondernemen tegen bedrijven die de wet of andere wetten die zij handhaaft, overtreden. Ook kan de FTC dwangbevelen uitvaardigen tegen bedrijven die de wet overtreden en een einde maken aan oneerlijke of misleidende handelspraktijken. De wet heeft ook bepaalde consumentenbeschermingen ingesteld, waaronder een verbod op valse of misleidende reclame en de eis dat bedrijven bepaalde informatie over hun producten of diensten bekendmaken.

Voorbeelden van oneerlijke of misleidende handelspraktijken

De wet verbiedt verschillende oneerlijke of misleidende handelspraktijken, waaronder:

  • Valse of ongefundeerde beweringen doen over een product of dienst
  • Een verkeerde voorstelling geven van de kwaliteit, prijs of beschikbaarheid van een product of dienst
  • Valse of misleidende beweringen doen over de producten of diensten van een bedrijf
  • Geen informatie verstrekken over een product of dienst
  • Zich bezighouden met “bait and switch”-tactieken, zoals een product tegen een lage prijs aanprijzen en vervolgens proberen een ander, duurder product te verkopen

Conclusie

De Federal Trade Commission Act van 1914 is een belangrijk stuk wetgeving dat consumenten beschermt tegen oneerlijke en misleidende handelspraktijken. Het geeft de FTC de bevoegdheid om de praktijken van bedrijven te onderzoeken, bevelen tot staking van betaling te geven en gerechtelijke stappen te ondernemen tegen bedrijven die de wet overtreden. Ook zijn bepaalde consumentenbeschermingsmaatregelen vastgesteld om ervoor te zorgen dat bedrijven consumenten eerlijk behandelen en geen misbruik van hen maken. Ga voor meer informatie naar de volgende links: