Ustawa o Federalnej Komisji Handlu (1914)

Federal Trade Commission Act (1914)

Ustawą Federalnego Komisariatu Handlu (FTC) z 1914 roku ustanowiono Federalną Komisję Handlu (FTC) w Stanach Zjednoczonych. Komisja została powołana do nadzorowania działań antymonopolowych oraz ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami biznesowymi.

Jednym z kluczowych celów ustawy było zapobieganie praktykom monopolistycznym, które ograniczałyby konkurencję na rynku. FTC została upoważniona do ścigania firm, które działały w sposób nieuczciwy lub niezgodny z zasadami konkurencji.

Ustawa ta odegrała kluczową rolę w kształtowaniu amerykańskiej polityki antymonopolowej i ochrony konsumentów. Dzięki działaniom FTC, wiele firm zostało zmuszonych do zmiany swoich praktyk biznesowych w celu zapewnienia uczciwej konkurencji na rynku.

Przykłady działań FTC obejmują:

  • Ściganie firm za praktyki antykonkurencyjne
  • Ochrona konsumentów przed oszustwami i nieuczciwymi praktykami
  • Monitorowanie rynków w celu zapobiegania nadużyciom

Ustawa Federalnego Komisariatu Handlu z 1914 roku nadal stanowi podstawę amerykańskiej polityki antymonopolowej i ochrony konsumentów. Jej wpływ można dostrzec w licznych działaniach FTC mających na celu zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku.

Więcej informacji na temat ustawy Federalnego Komisariatu Handlu znajdziesz na Wikipedia.