Νόμος του αποτελέσματος

Νόμος της Επίδρασης

Ο Νόμος της Επίδρασης είναι ένας βασικός νόμος της ψυχολογίας που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι συνέπειες συμπεριφοράς επηρεάζουν την πιθανότητα επανάληψής της. Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, μια συμπεριφορά που ακολουθείται από μια ευχάριστη συνέπεια είναι πιθανότερο να επαναληφθεί, ενώ μια συμπεριφορά που ακολουθείται από μια απειλητική συνέπεια είναι λιγότερο πιθανό να επαναληφθεί.

Ένα παράδειγμα του Νόμου της Επίδρασης είναι όταν ένα παιδί καταφέρνει να λύσει ένα δύσκολο μαθηματικό πρόβλημα και ο δάσκαλός του το επαινεί. Η θετική ενίσχυση από το δάσκαλο κάνει το παιδί να αισθανθεί ευχαριστημένο και πιθανότατα θα προσπαθήσει να λύσει περισσότερα δύσκολα προβλήματα στο μέλλον.

Από την άλλη πλευρά, αν ένα παιδί αγνοείται από τον δάσκαλο όταν λύνει ένα πρόβλημα, η απουσία θετικής ενίσχυσης μπορεί να το κάνει να μην ενδιαφέρεται τόσο για την επίλυση μελλοντικών προβλημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα στη Wikipedia (Νόμος της Επίδρασης).