Νόμος του 1992 για την προστασία των καταναλωτών και τον ανταγωνισμό στην καλωδιακή τηλεόραση

Ο Νόμος Προστασίας του Καταναλωτή και του Ανταγωνισμού στην Καλωδιακή Τηλεόραση του 1992

Ο Νόμος Προστασίας του Καταναλωτή και του Ανταγωνισμού στην Καλωδιακή Τηλεόραση του 1992 είναι ένας νόμος που ψηφίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την προστασία των καταναλωτών και την προώθηση του ανταγωνισμού στην αγορά της καλωδιακής τηλεόρασης.

Ο νόμος αυτός είχε ως στόχο την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων καλωδιακής τηλεόρασης και την προώθηση της ποικιλίας και της ποιότητας των προγραμμάτων που προσφέρονται στους καταναλωτές. Επιπλέον, προβλέπονταν μέτρα προστασίας των καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές των παρόχων καλωδιακής τηλεόρασης.

Ο Νόμος Προστασίας του Καταναλωτή και του Ανταγωνισμού στην Καλωδιακή Τηλεόραση του 1992 είχε σημαντική επίδραση στην αγορά της καλωδιακής τηλεόρασης και συνεχίζει να ισχύει και να εφαρμόζεται μέχρι σήμερα.

Μερικά από τα κυριότερα σημεία του νόμου περιλαμβάνουν:

  • Προώθηση του ανταγωνισμού
  • Προστασία των καταναλωτών
  • Προώθηση της ποικιλίας και ποιότητας των προγραμμάτων
  • Απαγόρευση αθέμιτων πρακτικών

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο στην Wikipedia: Cable Television Consumer Protection and Competition Act of 1992