1992 års lag om konsumentskydd och konkurrens i fråga om kabeltelevision

Kabel-TV-konsumentlag och konkurrenslag från 1992

Kabel-TV Consumer Protection and Competition Act of 1992 är en lag antagen av den amerikanska kongressen för att reglera kabel-TV-industrin och främja konkurrensen på marknaden. Lagen innehåller bestämmelser för att skydda konsumenternas rättigheter och främja en sund konkurrensmiljö bland kabel-TV-leverantörerna.

En av de viktigaste bestämmelserna i lagen är kravet på att kabel-TV-leverantörer måste erbjuda grundläggande paket till rimliga priser för att säkerställa att konsumenterna har tillgång till viktig information och lokala kanaler. Lagen syftar också till att förhindra att kabel-TV-leverantörer missbrukar sin dominans på marknaden genom att införa regler för att främja konkurrensen.

Genom att reglera kabel-TV-industrin och främja konkurrensen syftar lagen till att skydda konsumenternas intressen och främja innovation och val på marknaden.

Exempel på bestämmelser i lagen inkluderar:

  • Krav på att kabel-TV-leverantörer måste erbjuda grundläggande paket till rimliga priser.
  • Regler för att förhindra missbruk av dominans på marknaden.
  • Skydd för konsumenternas rättigheter och intressen.

Kabel-TV Consumer Protection and Competition Act of 1992 har haft en betydande inverkan på kabel-TV-industrin i USA och har bidragit till att främja konkurrensen och skydda konsumenternas rättigheter.

För mer information om lagen, besök Wikipedia