Zákon o ochrane spotrebiteľa káblovej televízie a hospodárskej súťaži z roku 1992

Káblová televízia Zákon o ochrane spotrebiteľov a hospodárskej súťaže z roku 1992

Káblová televízia sa stala bežnou súčasťou domácností po celom svete. V roku 1992 bol schválený Zákon o ochrane spotrebiteľov a hospodárskej súťaže, ktorý bol dôležitým krokom pri regulácii káblovej televízie a zabezpečení spravodlivej súťaže na trhu.

Zákon obsahoval ustanovenia týkajúce sa ochrany spotrebiteľov, ako aj opatrenia na podporu hospodárskej súťaže medzi poskytovateľmi káblovej televízie. Tieto opatrenia zahŕňali napríklad povinnosť poskytovateľov poskytnúť zákazníkom informácie o cenách služieb a možnostiach zrušenia zmluvy.

Okrem toho zákon upravoval aj otázky týkajúce sa prístupu konkurenčných poskytovateľov káblovej televízie k obsahu, čím sa zabezpečila rovnaká príležitosť pre všetkých účastníkov trhu.

Príklady ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľov a hospodárskej súťaže z roku 1992:

  • Poskytovatelia káblovej televízie musia transparentne zverejňovať svoje cenníky a podmienky služieb.
  • Kábloví operátori nesmú diskriminovať konkurenčných poskytovateľov prístupu k obsahu.
  • Zákazníci majú právo zrušiť zmluvu s poskytovateľom káblovej televízie bez dodatočných poplatkov.

Ak chcete získať viac informácií o káblovej televízii a Zákone o ochrane spotrebiteľov a hospodárskej súťaže z roku 1992, navštívte Wikipédiu.