Wet van 1992 betreffende de bescherming van de consument en de mededinging op het gebied van kabeltelevisie

De Cable Television Consumer Protection and Competition Act van 1992

De Cable Television Consumer Protection and Competition Act van 1992 (de “Act”) is in het leven geroepen om de concurrentie te bevorderen en de consumenten in de kabeltelevisiesector te beschermen. De wet werd door het Amerikaanse Congres goedgekeurd en in oktober 1992 door president George H.W. Bush ondertekend. De wet heeft twee hoofddoelstellingen:

  • De consument beschermen door tariefverhogingen te beperken en de kosten van kabeldiensten te verlagen.
  • De concurrentie bevorderen door de ontwikkeling van nieuwe technologieën en diensten aan te moedigen.

Om deze doelstellingen te bereiken zijn in de wet een aantal bepalingen opgenomen. Deze omvatten:

  • Regulering van de tarieven die kabelexploitanten mogen vragen voor basiskabel en kabelapparatuur.
  • Het verplichten van kabelexploitanten om hun tarieven te verlagen als zij nieuwe programmering of apparatuur krijgen.
  • Het oprichten van de Cable Television Consumer Protection and Competition Commission om toezicht te houden op de kabelindustrie.
  • Kabelexploitanten moeten consumenten voorzien van gedetailleerde informatie over tarieven en kanalen.
  • Het aantal kabelkanalen beperken dat een kabelexploitant een consument kan verplichten aan te schaffen.
  • Kabelexploitanten toestaan kortingen aan te bieden voor de aanschaf van meerdere diensten.
  • Ervoor zorgen dat kabelexploitanten redelijke toegang bieden tot niet-geaffilieerde programmering.

. Bij deze wet is ook de National Cable Television Association (NCTA) opgericht om de belangen van de kabelindustrie te vertegenwoordigen. De NCTA is verantwoordelijk voor het verdedigen van de kabelindustrie in beleidsdiscussies, het onderhandelen met andere industrieën en het verstrekken van informatie aan de leden. De Cable Television Consumer Protection and Competition Act van 1992 heeft een blijvend effect gehad op de kabelindustrie, zowel wat de concurrentie als de consumentenbescherming betreft. Het heeft bijgedragen tot het creëren van een omgeving waarin kabelexploitanten concurrerende prijzen en diensten kunnen aanbieden, terwijl de consumenten toegang hebben tot de informatie die zij nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen.Cable Television Consumer Protection and Competition Act of 1992Cable Television Consumer Protection and Competition CommissionNational Cable Television Association