Στάσεις (μέτρηση)

Μέτρηση Στάσεων

Η μέτρηση των στάσεων αναφέρεται στη διαδικασία αξιολόγησης και μέτρησης των αντιλήψεων, πεποιθήσεων και στάσεων μιας ατόμου ή ομάδας ατόμων. Οι στάσεις μπορούν να είναι θετικές, αρνητικές ή αδιάφορες και επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τις αποφάσεις που λαμβάνουμε.

Ένας τρόπος μέτρησης των στάσεων είναι μέσω ερωτηματικών ή ερευνών όπου οι συμμετέχοντες απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις τους. Για παράδειγμα, μπορούμε να ζητήσουμε από ένα άτομο να αξιολογήσει μια συγκεκριμένη ιδέα ή προϊόν.

Η μέτρηση των στάσεων είναι σημαντική στην ψυχολογία, την κοινωνιολογία και τις επιχειρήσεις για την κατανόηση των συμπεριφορών και των αποφάσεων των ανθρώπων.

Πηγή: Στάσεις – Wikipedia