Συνέντευξη βάθους

Συνέντευξη Βάθους

Η συνέντευξη βάθους είναι μια μέθοδος ερευνητικής συνέντευξης που χρησιμοποιείται συχνά στις κοινωνικές επιστήμες για την ανάλυση προσωπικών απόψεων και εμπειριών. Στη συνέντευξη βάθους, ο ερευνητής κάνει ερωτήσεις που ενθαρρύνουν τον συνομιλητή να μιλήσει ελεύθερα και να αναπτύξει τις σκέψεις του.

Ένα παράδειγμα συνέντευξης βάθους είναι όταν ο ερευνητής ρωτάει ένα άτομο για τις προσωπικές του αξίες και πώς αυτές επηρεάζουν τις αποφάσεις του.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης βάθους, ο ερευνητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνικές όπως η ενθάρρυνση, η προώθηση και η ανάλυση για να αναδείξει πληροφορίες και να κατανοήσει καλύτερα το θέμα της έρευνας.

Πλεονεκτήματα της Συνέντευξης Βάθους:

  • Αναλυτική Καταγραφή: Ο ερευνητής μπορεί να αναλύσει λεπτομερώς τις απαντήσεις και τις αντιδράσεις του συνομιλητή.
  • Εμβαθυνωμένη Κατανόηση: Η μέθοδος επιτρέπει στον ερευνητή να κατανοήσει πλήρως τις απόψεις και τις εμπειρίες του συνομιλητή.
  • Ευελιξία: Ο ερευνητής μπορεί να προσαρμόσει τις ερωτήσεις του ανάλογα με τις αντιδράσεις και τις ανάγκες του συνομιλητή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνέντευξη βάθους, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα στην Wikipedia.