Diepte-interview

Diepte interview

Een diepte interview is een vorm van kwalitatief onderzoek waarmee informatie wordt verzameld over hoe mensen denken en voelen over bepaalde onderwerpen. Het wordt gebruikt om een meer gedetailleerd beeld te krijgen van een onderwerp dat wordt onderzocht.

Hoe werkt het?

Een diepte interview is een vorm van semi-gestructureerd interview waarmee informatie wordt verzameld. Het bestaat uit een reeks open vragen die de onderzoeker stelt om de gedachten en gevoelens van de respondenten te verkennen. De antwoorden kunnen verschillen afhankelijk van de respondent en hun persoonlijke ervaringen.

Voordelen

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van diepte interviews:

 • Meer inzicht in de gedachten en gevoelens van de respondenten.
 • Het maakt het mogelijk om informatie te verzamelen over specifieke onderwerpen.
 • Het maakt het mogelijk om meer gedetailleerde informatie te verzamelen.
 • Het is een flexibele manier om informatie te verzamelen.

Nadelen

Er zijn ook enkele nadelen verbonden aan het gebruik van diepte interviews:

 • Kan tijdrovend zijn: Het kan tijdrovend zijn om alle respondenten te bezoeken en de interviews af te nemen.
 • Kan duur zijn: Het kan duur zijn om alle respondenten te bezoeken en de interviews af te nemen.
 • Gevoelig voor subjectiviteit: De antwoorden kunnen subjectief zijn omdat ze afhankelijk zijn van de respondent en hun ervaringen.
 • Gevoelig voor invloeden: De antwoorden kunnen beïnvloed worden door de onderzoeker, de omgeving of de manier waarop de vragen worden gesteld.

Voorbeelden

Een diepte interview kan worden gebruikt om informatie te verzamelen over verschillende onderwerpen, zoals:

 • Klanttevredenheid
 • Productontwikkeling
 • Marketing en communicatie
 • Bedrijfscultuur
 • Klantgedrag

Conclusie

Diepte interviews zijn een krachtige manier om informatie te verzamelen over hoe mensen denken en voelen over bepaalde onderwerpen. Het is een flexibele methode die informatie kan verzamelen over verschillende onderwerpen. Hoewel het tijdrovend en duur kan zijn, is het een nuttige manier om inzicht te krijgen in de belevingswereld van respondenten.

Referenties

[1] Diepte interview, Wikipedia.

[2] Hoe diepte interviews informatie verzamelt over klanten, Qualtrics.