Wywiad pogłębiony

Głęboki wywiad – co to jest i jak się przeprowadza?

Głęboki wywiad, zwany także wywiadem pogłębionym, to metoda badawcza stosowana przede wszystkim w naukach społecznych, marketingu, psychologii oraz dziennikarstwie. Polega ona na przeprowadzeniu rozmowy z respondentem, która ma za zadanie pozyskanie jak największej ilości informacji na dany temat.

Głęboki wywiad charakteryzuje się przede wszystkim osobistym kontaktem między badaczem a respondentem, co pozwala na uzyskanie bardziej szczegółowych i intymnych informacji niż w przypadku standardowych metod badawczych, takich jak ankiety czy focus groupy. Podczas rozmowy badacz zadaje respondentowi otwarte pytania, zachęcając go do szczerej odpowiedzi i głębszego zastanowienia się nad tematem.

Przykładowo, podczas głębokiego wywiadu przeprowadzanego przez psychologa, respondent może zostać poproszony o opisanie swoich największych lęków i obaw, co pozwoli na lepsze zrozumienie jego psychiki i potrzeb terapeutycznych.

Ważnym elementem przeprowadzania głębokiego wywiadu jest umiejętność budowania zaufania i empatii z respondentem, co pozwala na uzyskanie bardziej szczerych odpowiedzi i głębszych wglądów w jego myśli i emocje.

Przykłady pytań używanych podczas głębokiego wywiadu:

  • Jakie są twoje największe obawy związane z przyszłością?
  • Co sprawia, że czujesz się szczęśliwy/szczęśliwa w życiu?
  • Jakie są twoje największe marzenia i cele?

Na zakończenie warto dodać, że głęboki wywiad jest ważnym narzędziem pozyskiwania informacji, które mogą być wykorzystane do lepszego zrozumienia ludzkich zachowań i potrzeb. Więcej informacji na temat tego tematu można znaleźć na Wikipedii.