Hĺbkový rozhovor

Hlboký rozhovor

Hlboký rozhovor je kvalitatívna metóda výskumu, ktorá sa používa na získanie podrobnejších informácií od respondentov o určitej téme. Táto metóda sa často používa v psychológii, sociológii a marketingu na porozumenie hlbším motiváciám a postojom ľudí.

Pri hlbokom rozhovore sa vytvára dôverné prostredie medzi výskumníkom a respondentom, čo umožňuje otvorenejšie odpovede a detailnejšie informácie. Výskumník klade respondentovi otázky, ktoré vedú k rozvoju témy a hĺbkovému pochopeniu jeho názorov a skúseností.

Príkladom hlbokého rozhovoru môže byť štúdia o spotrebiteľských preferenciách voči určitému produktu. Výskumník môže položiť otázky ako: Prečo uprednostňujete tento produkt? Aké sú vaše skúsenosti s jeho používaním? Aké faktory ovplyvňujú vaše rozhodnutie pri jeho nákupe?

Výhodou hlbokého rozhovoru je možnosť získať bohaté a podrobné informácie, ktoré by sa ťažko získali inými metódami výskumu.

Pre viac informácií o hlbokých rozhovoroch navštívte Wikipedia.