Συστηματικό δείγμα

Δείγμα Συστηματικής Δειγματοληψίας

Η συστηματική δειγματοληψία είναι μια μέθοδος δειγματοληψίας όπου οι μονάδες επιλέγονται με τακτικά διαστήματα από μια λίστα. Αυτό συνήθως γίνεται με τη χρήση ενός σταθερού βήματος, π.χ. κάθε 5η μονάδα επιλέγεται για να αποτελέσει μέρος του δείγματος.

Ένα παράδειγμα συστηματικής δειγματοληψίας θα μπορούσε να είναι η επιλογή κάθε 10ου πελάτη που εισέρχεται σε ένα κατάστημα για να συμμετάσχει σε μια έρευνα ικανοποίησης πελατών.

Αυτή η μέθοδος δειγματοληψίας έχει το πλεονέκτημα ότι είναι πιο εύκολο να υλοποιηθεί σε σχέση με άλλες μεθόδους, όπως η τυχαία δειγματοληψία, και μπορεί να παρέχει αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα, προσφέροντας τη δυνατότητα για γενίκευση των αποτελεσμάτων σε μια μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συστηματική δειγματοληψία, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Wikipedia.