Σχετικό μερίδιο αγοράς

Σχετική Μερίδα Αγοράς

Η σχετική μερίδα αγοράς αναφέρεται στο ποσοστό των πωλήσεων ή των εσόδων μιας εταιρείας σε σχέση με το συνολικό μέγεθος της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται. Αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη για την αξιολόγηση της επίδοσης μιας εταιρείας σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

Για παράδειγμα, αν μια εταιρεία έχει μια σχετική μερίδα αγοράς του 20%, αυτό σημαίνει ότι απορροφά το 20% των πωλήσεων ή των εσόδων που παράγονται στην αγορά της.

Η σχετική μερίδα αγοράς μπορεί να υπολογιστεί για ένα συγκεκριμένο προϊόν, υπηρεσία ή ακόμη και για μια ολόκληρη βιομηχανία.

Παραδείγματα:

  • Η Coca-Cola έχει μια σχετική μερίδα αγοράς στον κλάδο των αναψυκτικών ποτών της τάξης του 40%.
  • Η Apple έχει μια σχετική μερίδα αγοράς στην αγορά των smartphones περίπου 25%.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο Wikipedia.