Relatívny podiel na trhu

Relatívny trhový podiel

Relatívny trhový podiel je podiel, ktorý má určitý produkt, značka alebo spoločnosť na trhu vo vzťahu k ostatným hráčom v odvetví. Tento podiel sa často používa na porovnávanie výkonnosti podniku voči konkurencii.

Príkladom môže byť spoločnosť Apple, ktorá má relatívny trhový podiel v oblasti smartfónov. Ak Apple má podiel 30 % na trhu smartfónov, znamená to, že zo všetkých predaných smartfónov na trhu, 30 % patrí spoločnosti Apple.

Je dôležité sledovať relatívny trhový podiel, pretože to dáva náhľad na to, ako si podnik stojí voči konkurencii a ako sa mu darí na trhu. V prípade poklesu relatívneho trhového podielu môže podnik stratovať svoju pozíciu v odvetví a byť ohrozený konkurenciou.

Sledovanie relatívneho trhového podielu sa stáva dôležitým nástrojom pre manažérov a analytikov pri plánovaní stratégií a marketingových kampaní, aby si udržali a zvýšili svoj podiel na trhu.

  • Výhody relatívneho trhového podielu:
  • Poskytuje informácie o konkurenčnej pozícii
  • Pomáha pri plánovaní marketingových stratégií
  • Umožňuje porovnávanie výkonnosti v odvetví

Pre viac informácií o relatívnom trhovom podieli navštívte Wikipedia.