Suhteellinen markkinaosuus

Markkinaosuus suhteessa

Markkinaosuus suhteessa on tärkeä mittari yrityksen menestyksessä. Se kertoo, kuinka suuri osuus tietystä markkinasta yritys hallitsee verrattuna muihin kilpailijoihin. Tämä antaa yritykselle käsityksen siitä, kuinka hyvin se menestyy suhteessa muihin markkinoilla toimiviin yrityksiin.

Verrattuna absoluuttiseen markkinaosuuteen, joka kertoo yrityksen hallitseman markkinan kokonaismäärän, suhteellinen markkinaosuus keskittyy siihen, kuinka hyvin yritys menestyy suhteessa muihin kilpailijoihin. Esimerkiksi, jos yritys hallitsee 30% markkinaosuudestaan, mutta sen suhteellinen markkinaosuus on vain 10%, se voi olla merkki siitä, että markkina on hyvin kilpailtu ja yrityksen tulisi panostaa enemmän markkinointiin ja tuotekehitykseen parantaakseen asemaansa.

Suhteellinen markkinaosuus voi vaihdella eri toimialoilla ja markkinoilla. On tärkeää seurata markkinatrendejä ja kilpailijoiden toimia, jotta yritys voi säilyttää tai kasvattaa suhteellista markkinaosuuttaan.

Esimerkki:

  • Yritys A hallitsee 40% absoluuttisesta markkinaosuudestaan, mutta sen suhteellinen markkinaosuus on vain 20% verrattuna kilpailijoihin.
  • Yritys B hallitsee vain 10% absoluuttisesta markkinaosuudestaan, mutta sen suhteellinen markkinaosuus on 30%, mikä osoittaa sen vahvan aseman markkinoilla.

Yrityksen menestyksen kannalta on tärkeää ymmärtää suhteellinen markkinaosuus ja tehdä tarvittavia strategisia päätöksiä sen parantamiseksi.

Lisätietoja: Markkinaosuus – Wikipedia