Względny udział w rynku

Udział w rynku relatywny

Udział w rynku relatywny to wskaźnik, który określa procentowy udział danego przedsiębiorstwa w rynku w porównaniu do konkurencji. Jest to istotne narzędzie analizy strategicznej, które pozwala ocenić pozycję firmy na rynku.

Sposób obliczania udziału w rynku relatywnego jest prosty. Wystarczy podzielić sprzedaż firmy przez całkowitą sprzedaż w branży, a następnie pomnożyć wynik przez 100%. Na przykład, jeśli firma A ma sprzedaż na poziomie 500 000 zł, a cała branża osiąga sprzedaż w wysokości 2 000 000 zł, to udział firmy A wynosi 25%.

Sporządzanie analizy udziału w rynku relatywnym pozwala firmie zidentyfikować swoje mocne i słabe strony oraz porównać je z konkurencją. Pozwala to lepiej zrozumieć otoczenie rynkowe i podejmować lepsze decyzje strategiczne.

Przykłady:

  • Firma X ma udział w rynku relatywnym na poziomie 15%, podczas gdy firma Y ma udział wynoszący 10%.
  • Analiza udziału w rynku relatywnym pozwoliła firmie Z zidentyfikować segmenty rynku, na których powinna się skoncentrować.

Aby dowiedzieć się więcej na temat udziału w rynku relatywnym, zapraszamy do odwiedzenia Wikipedia.