Τιμολόγηση επιστροφής στόχου

Τι είναι η τιμολόγηση επιστροφής στόχου

Η τιμολόγηση επιστροφής στόχου είναι μια στρατηγική τιμολόγησης που βασίζεται στο να ορίζει η εταιρεία τιμή για ένα προϊόν με βάση το ποσοστό κέρδους που επιθυμεί να επιτύχει.

Για παράδειγμα, αν μια εταιρεία θέλει να έχει ένα κέρδος 20% σε ένα προϊόν που κοστίζει 100 ευρώ, θα το τιμολογήσει στα 120 ευρώ (100 ευρώ + 20% κέρδος).

Η τιμολόγηση επιστροφής στόχου είναι ένας τρόπος για τις εταιρείες να ορίζουν τις τιμές τους με βάση τους στόχους κέρδους που έχουν θέσει.

Πλεονεκτήματα της τιμολόγησης επιστροφής στόχου:

  • Είναι μια απλή μέθοδος υπολογισμού τιμών
  • Επιτρέπει στην εταιρεία να ορίσει σαφείς στόχους κέρδους
  • Μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορες στρατηγικές μάρκετινγκ και πωλήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση επιστροφής στόχου, μπορείτε να επισκεφτείτε το σχετικό άρθρο στη Wikipedia.